วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.เลือกวิชาเพิ่มเพิม วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. เลือกชุมนุม