โรงเรียนสตรีพัทลุง จัดงาน สตรีพัทลุง เปิดบ้านสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาสู่อาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562