คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ยินตีต้อนรับผู้อำนวยการมาลี แก้วละเอียด ด้วยความยินดียิ่ง