โรงเรียนสตรีพัทลุงขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมงานวันสถาปณาพระยาโสภณพัทลุงกุล ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป