วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนสตรีพัทลุงจัดกิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10